Gyümölcs és díszfák internetes eladása

Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

1.    Általános rendelkezések
Ezek az üzleti és reklámfeltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó által kötött vásárlási szerződésből erednek, amely:
•    Hydroflow, k.f.t.
•    Hlinská 12, Zsolna, 01001
•    Azonosító szám: 47911085
•    Adó azonosító szám: 2024141273
•    Héaazonosító: SK2024141273
•    Bejedzve a Zsolnai Kerületi Bíróság nyilvántartásába, részleg: Sro, Betét 62813/LE
•    Email: info@fragaria.sk
(továbbá csak eladók) és vevőknek, kiknek tárgya a termékek vásárlása és eladása az internetes elektornikus üzletben. 
•    Hydroflow, k.f.t
•    Hlinská 12, Žilina, 01001
•    Azonosító szám: 47911085
•    Adó azonosító szám: 2024141273
•    Héaazonosító: SK2024141273
•    Bejegyezve a Zsolnai Kerületi Bíróság nyilvántartásába, részleg: Sro, Betét 62813/LE
•    Email: info@fragaria.hu 
Üzemeltetés:
•    Hlinská 12, Žilina, 01001
•    Telefonszám: 00421 948 947 487 - angol
•    Email: info@fragaria.hu 
Felügyeleti hatóság: 
Felügyelőség  SOI mert Žilinský megye
Predmestská 71
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1
telefonszám 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
1.1. Ezek az üzleti és reklamációs feltételek az adásvételi szerződés megkötésének napján érvényes formában az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi megállapodást köt, amelyben eltérő feltételeket határoz meg ezen üzleti és reklamációs feltételektől, az adásvételi szerződés rendelkezései megelőzik ezeket az üzleti és reklamációs feltételeket.  Az ilyen egyeztetett feltételek nem ütköznek más jogszabályokkal (rövidebb idő az áruk visszaküldésére, garanciaidő stb.)

1.2. A jelen üzleti és reklamációs megállapodások céljára szolgáló további megállapodás olyan szerződést jelent, amely alapján a vevő az árut beszerezte, vagy a vevővel kötött szolgáltatás tárgyát képező szolgáltatást nyújtja, vagy az eladó vagy harmadik személy egyetértésével.

1.3. Az eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon az árura vonatkozó vételár tartalmazza a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaiban meghatározott ÁFA kulcsot - adót is, és nem tartalmazza az áruszállítás vagy más opcionális szolgáltatás árát. Minden akció csupán a készlet erejéig tart, amennyiben az nincs a konkrét árucikknél másként feltüntetve.

1.4. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa az árát az eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi web helyen. Az áruk árváltozása nem vonatkozik az árváltozást megelőzően kötött szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árukat még nem szállították le.

1.5. Abban az esetben, ha az eladó nem tartja be a Szlovák Köztársaság vagy Európai Közösség erre vonatkozó jogszabályai szerinti kötelezettségeit, vagy ezen üzleti és reklamációs feltételeit, a vevő az illetékes bíróságon keresztül gyakorolhatja az eladóval szembeni jogait.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja
2.1. Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot a vevő az eladónak kitöltött és elküldött formanyomtatványon elküldi az eladó weboldalán, akinek az adásvételi szerződés megkötésére irányuló kérelmet nyújtott be, amely a vevő által megjelölt áruk tulajdonjogának átruházása a vételár ellenében és a jelen megrendelésben meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban csupán „megrendelés“)
2.2. A megrendelés elküldése után a megrendelő az e-mail címére automatikusan megkapja a megrendelés beérkezéséről szóló értesítést az eladó elektronikus rendszeréből (a továbbiakban csupán “ megrendelés visszaigazolása“). A vevő e-mail címére a megrendelésre vonatkozó további információk lesznek elküldve, amennyiben ez szükséges.
2.3. A kézbesítés megerősítése azt jelenti, hogy az eladó fogadta a vásárlás javaslatát, azonban önmagában ez nem tekintendő adásvételi szerződésnek.
2.4. Az eladó ezután elküldi a vevő e-mail címére az információkat arról, hogy a vevő rendelését elfogadták-e (a továbbiakban csupán „megrendelés elfogadása“). A megrendelés elfogadása tartalmazza azon áruk nevét és specifikációját, amelyek az értékesítés tárgyát képezik, az áruk és/ vagy egyéb szolgáltatások árát, a várható szállítási határidőt, a szállítandó áruk nevét és helyét az árat, a feltételeket, az árutovábbítás módját és idejét az eladónak a vevő felé történő egyeztetett szállítási helyére vonatkozóan, az eladó adatai (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, stb.) és egyéb szükséges adatok.
2.5. Az adásvételi szerződést megkötésének visszaigazolását a vevőnek az eladó  elektronikus vagy írásos formában küldi meg.
2.6. Világos, egyértelmű, érthető módon az eladó a Megrendelő megbízásának elküldése előtt tájékoztatta a vevőt az általános információkról, melyek a reklamációs és üzleti feltételeket, fizetési és szállítási feltételek foglalják magukban az alábbi módon:
a) tájékoztatja az áru főbb jellemzőiről vagy a szolgáltatás jellegéről a megfelelő kommunikációs eszközök általi lehetőségek alapján, valamint az áruk vagy szolgáltatások paraméterei alapján az eladó web áruházának katalógusában,
b) feltünteti az eladó kereskedelmi nevét és székhelyét az eladó web áruházának megfelelő aloldalán, ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
c) az eladó telefonszámát és egyéb adatait, amelyek a vevő kapcsolatfelvételére vonatkoznak, különösen az e-mail címe és faxszáma, ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
d) az eladó azon címét, amelyen a vevő árut vagy szolgáltatási követelést követelhet, reklamációt nyújthat be, ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
e) Az áruk vagy szolgáltatások teljes árát, beleértve az áfát és minden egyéb adót, vagy ha a záruk vagy szolgáltatások jellege miatt ésszerűen nem határozható meg előre az ár, a számítás módját, valamint a szállítási költségeket és díjakat, , vagy ha ezeket a költségeket és a díjakat nem lehet előzetesen meghatározni, akkor informálja erről a tényről az eladó web áruházának aloldalán.
f)A fizetési feltételeket, a szállítási feltételeket, valamint azt az időtartamot, amelyen belül az eladó kötelezettséget vállal áruk szállítására vagy szolgáltatás nyújtására, a vásárlók panaszaira, reklamációk és javaslatok kezelésére, ezen üzleti és reklamációs feltételekben informálja a vevőt, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek
g) A vevőnek az adásvételi szerződéstől való elálláshoz való jogáról, feltételekről, a határidőről és az elállási jog érvényesítésének módjáról, ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
h) Az eladó elállási űrlapot biztosít az adásvételi szerződéstől a 10. pontban , ezen üzleti és reklamációs feltételekben mellékletként csatolja ezen űrlapot, valamint az eladó web áruházának aloldalára is felkerül,
i) Amennyiben a vevő el kíván állni az adásvételi szerződéstől, az áru visszajuttatásával járó költségek teljességében a vevőt terhelik a.102/2014 törvény 10.pontjának 3. § 3. alapján fogyasztóvédelem az áru vagy szolgáltatás távúton történő adásvétele esetén ( a továbbiakban csupán „ Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén“), beleértve azon esetet is, amikor az áru jellege miatt nem küldhető vissza hagyományos módon, ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
j) A vevő kötelessége az eladónak az általa ténylegesen nyújtott szolgáltatás árat a Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén 10.pontjának 5. § alapján, amennyiben a vevő eláll a vásárlástól az után, hogy az eladónak hozzájárulását adta a 4. §  6.pontja alapján a Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén,  ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
k) Azokról a körülményekről, amelyek értelmében a vevő elveszti a szerződéstől való elállási jogot; ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
l) Utasításokról az eladó általi hibás teljesítésről vagy sérült áruról  a Polgárjogi Törvénykönyv 622. és 623.§-ának értelmében,  ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
m) A gyártó vagy az eladó által a szigorúbb elvek szerint nyújtott garanciák létezése és részletei, mint amelyeket a §502 a polgárjogi törvénykönyv , ha a gyártó vagy az eladó ilyet határoz meg, tájékoztatást nyújt és értesít ezen tényekről, vagy feltünteti az adott termék részleteiben, ezen üzleti és reklamációs feltételek 9. pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
n) Azon magatartási kódexek létezéséről, amelyeket az eladó elkötelezetten teljesített, valamint a vásárlók magatartásának megismerését vagy annak megfogalmazását az eladó web áruházának aloldalán,
o) A szerződés időtartama határozott idejű szerződés esetén; határozatlan időre kötött szerződés esetén, automatikusan megújuló szerződés esetén, tájékoztatta a vevőt az eladó a szerződés felbontásának feltételeiről ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
p) A vevő adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeinek minimális idejéről, amennyiben az adott áru vagy szolgáltatás oldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
q) A vevő köteles az előfizetés teljesítésére vagy az Eladó kérésére más pénzügyi biztosíték nyújtására, valamint azon feltételek biztosítására, melyeket az adásvételi szerződésben foglaltak, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
r) A funkcionalitás feltételeiről beleértve a technikai és védelmi intézkedéseket is, amennyiben az adott áru vagy szolgáltatás oldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
s) Az elektronikus tartalom kompatibilitása azon hardverekkel és szoftverekkel, amelyekről az eladó tudja, vagy ésszerűen tudomásuk van róluk, adott esetben az eladó megfelelő e-kereskedelmi katalógusában és a megfelelő aloldalon található kereskedelmi és visszatérési feltételekről e-kereskedelem az eladó,
t) A peren kívüli megegyezés részleteiről AD R-rendszeren keresztül, amennyiben az adott áru vagy szolgáltatás oldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
u) Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges cselekvések leírása, amennyiben weboldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
v) Az adásvételi szerződés elektronikus formában történő tárolása az eladó tároló felületein a vevő rendelkezésére áll, amennyiben weboldalán informálta ezen tényről az eladó, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
w) Arról, hogy a megkötött szerződés nyelve a szlovák nyelv, az eladó weboldalán informálta ezen tényről a vevőt, valamint ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek,
2.7. Ha az eladó nem teljesítette az információs kötelezettségét a díjszabásokra vonatkozóan a 2.6.pont, bekezdés e) ezen üzleti feltételek értelmében az áru visszaküldési díjat vagy a 2.6.pont, bekezdés i) ezen üzleti és reklamációs feltételek értelmében  szerint a vevő nem köteles megfizetni ezen többletdíjakat.
3. Az eladó jogai és kötelezettségei
3.1. Az eladó köteles:
a) a megerősített adásvételi szerződés alapján az áruknak a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időben történő szállítását biztosítani a vevő számára, valamint csomagolni a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon,
b) biztosítani, hogy a szállított áruk megfeleljenek a Szlovák köztársaságban hatályos jogszabályoknak,
c)Közvetlenül az adásvételi szerződés megkötését követően, de legkésőbb az áru kézbesítésével, a vevőnek a szerződés visszaigazolását tartós adathordozón, például e-mail útján eljuttatni. A nyugtázásnak tartalmaznia kell a 2.6. pontban felsorolt összes információt, beleértve az adásvételi szerződéstől való elállási űrlapot.
d) Legkésőbb az árucikkekkel együtt írásban vagy elektronikus formában átadja a Szlovák köztársaságban hatályos jogszabályok értelmében a vevőnek a szükséges dokumentumokat és egyéb dokumentumokat
(szlovák nyelvű kézikönyvek, jótállási jegy, szállítólevél, adóigazolási bizonylat)
3.2. Az eladónak joga van ahhoz, hogy a szállított áruért a vevőtől a vételár megfelelően és időben kifizetésre kerüljön.
3.3. Ha az eladó nem tudja az árut a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott időtartamon belül, vagy a jelen kereskedelmi és garanciális feltételekben meghatározottak szerint  vagy egy elfogadott vételáron átadni, az eladó köteles a vevőnek kompenzációt kínálni vagy vevőnek felajánlani az adásvételi szerződés megszűntetését (megszüntetni a rendelést). Visszavonhatja a vásárlási szerződést, vagy törölheti a megrendelést, ha e-mailt küld a vevőnek. Ha a vevő már megfizette a vételárat vagy annak egy részét, akkor az eladó a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét az e-mail kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizeti a vételárról történő visszavonás, megrendelés törlése értelmében a vevő által kijelölt számlára, kivéve ha a felek másként állapodnak meg. Ha a vevő nem fogadja el az értékesítő által ésszerű határidőn belül felajánlott pótmegoldást, vagy visszavonja az adásvételi szerződést, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, és ha a vevő már megfizette a vételárat vagy annak egy részét, az eladó köteles a már megfizetett vételárat vagy annak egy részét az adásvételi szerződéstől történő elállás esetén, a visszavonás időpontjától számított 14 napon belül visszautalni.
Garantáljuk a növények, bokrok és fák állapotát, kondíciójukat és kinézetüket is a kiszállítás előtt.
4. A vevő jogai és kötelezettségei
4.1. A vevőt tájékoztatta az eladó arról, hogy a megrendelés fizetés kötelezettséggel jár.
4.2. A vevő köteles :
a) átvenni a megrendelt és leszállított árut, 
b) Az eladónak a megegyezés szerinti esedékességi időn belül megfizetni a megegyezett vételárat, beleértve az áruk szállítási költségeit is,
c) A szállítólevélen sajátkezű aláírásával vagy a megbízott személy aláírásával igazolni az áru átvételét.
4.3. A vevőnek joga van ahhoz, hogy az eladó az árukat a felek által elfogadott mennyiségben, minőségben, időben és helyre szállítsa.
5. Szállítási és fizetési feltételek
5.1. A termék általános elérhetősége és a küldési információ fel van tüntetve minden egyes terméknél a web áruházban.
5.2. Ha az eladó és a vevő nem állapodik meg másként az adásvételi szerződésben, az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésének dátumától számított 30 napon belül átadni a terméket a vevőnek. Ha az eladó az első mondatban meghatározott határidőn belül nem teljesíti a szállítási kötelezettséget, akkor köteles a megállapodás szerinti ésszerű határidőn belül leszállítani az árut. Ha az eladó ezen időtartamon belül sem szállítja az árut, akkor a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
5.3. Az eladó jogosult arra, hogy a vevőt az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási határidő lejárta előtt felszólítsa az áru átvételére.
5.4. A termékekről készített képek az internetes áruházakon szigorúan illusztrációs jellegűek. A kijelző színfelbontása és megjelenítése minden elektronikai tárgy esetén individuális, és a vevő színérzékelése is eltérő lehet. A színárnyalatok tehát árnyalatban eltérhetnek a valóságban a használt kijelző jellegétől függően. A vállalkozó weboldalán lévő képek illusztrációs jellegűek. A fényképeken felnőtt növények láthatók, melyek optimális profi közegben lettek termesztve. ( kellő vízellátás, fény, szubsztrát, éghajlati feltételek ...) A bizonyos termékeknél megadott méret különbözhet a vegetációs szezon valamint a termesztői végrehajtások igénye végett. 
5.5. A vevő köteles átvenni az árut azon a helyen, ahol az eladó  vagy megbízottja felelős az áru szállításáért és a vevőnek az adásvételi szerződésben vagy más megegyezés alapján kijelölt helyen (a továbbiakban csupán „Hely“). A vevő köteles átvenni az árut azon a határidőn belül, amelyre az eladó vagy megbízottja felelős az áru szállításáért és a vevőnek az adásvételi szerződésben vagy más megegyezés alapján kijelölt időtartamban (a továbbiakban csupán „Időtartam“).
5.6. Ha az eladó az árut a vevőnek a helyszínen és az időtartományban szállítja, a vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy biztosítani azt, hogy az árut átvegye az erre feljogosított személy, amennyiben nem tudja személyesen átvenni az árut és aláírni a szállítólevelet. A feljogosított harmadik személy köteles felmutatni a visszaigazolást a megrendelésről. Az áru leszállítottnak minősül, amint azt a vevő átveszi. Leszállítás alatt értjük a kézbesítést az adott Helyre, ahol a vevő vagy az általa felhatalmazott harmadik személy aláírja az átvételi nyilatkozatot.
5.7. Ha az áru szállítását meg kell ismételni, mert a vevő nem tartózkodott a helyszínen az adott időtartamban, vagy előzetes értesítés nélkül 7 napon belül nem veszi át a megrendelt árut,  az eladó jogosult kártérítést követelni a felmerülő károkért valamint a tényleges költség megtérítését azért, hogy megpróbálja sikertelenül szállítani az árut helyre.
5.8. A vevő a szállítmányt, azaz az árut és annak csomagolását az eladó megbízottjának jelenlétében azonnal a szállítás után ellenőrizi. Ha az árut hibásnak találják, és/vagy ha a szállítmány nem teljes (kisebb mennyiségű áru vagy hiányzó áru esetén), az eladó képviselője köteles a vevő jelenlétében protokollt írni a sérülésről és hibákról, hiányosságról. Az eladónak átadott írásos nyilvántartás alapján a vevő később megtagadhatja a hibás áruk átvételét, vagy megerősítheti a hibás áru szállítását, ezen üzleti és reklamációs feltételek 5.8.pontjában foglaltak értelmében. Ha a vevő megtagadja a hibás áru átvételét, akkor az áru visszaküldésének minden költségeit az eladó fizeti.
Az eladó, Hydroflow s.r.o a megrendelt terméket a Slovak Parcel Service s.r.o vagy a GLS Slovakia spol. s.r.o futárszolgálattal küldi, és a futárszolgálat üzleti feltételei által cselekszik. Ha a vásárló vevéskor a terméket nem nézi át, a Hydroflow s.r.o cég az expressz futárszolgálat, Slovak Parcel Service, s. r. o. Vagy a GLS spol. s. r. o. üzleti feltételei által cselekszik.
5.9. A vevő jogosult abban az esetben, ha az eladó az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem szállítja az árut az adásvételi szerződés érvénytelenítésére, és az eladó köteles a vásárlónak a vásárló által megadott vevői bankszámlára történő átutalással megtéríteni a vételárat 14 napon.
A termék és szállítás fizetése
A megrendelt terméket a futárszolgálat által küldjük el a megrendelésben megadott lakhelyre. A szállításkor a vevő teljes összeget fizet, amikor a szállítmányt a szállítmányozónak felveszi. Előzetes fizetés esetén a szállítmányt a bankszámlára történő fizetés beérkezése után szállítjuk (pl. Banki átutalással).
A szállítmányozás, beleértve a csomagolást és a biztosítást, minden egyes megrendelésre az alábbi táblázat szerint történik:

Súly 1kg-ig 2kg-ig 3kg-ig 5kg-ig 10kg-ig 15kg-ig 20kg-ig 30kg-ig 40kg-ig 50kg-ig
Ár 4190HUF 4566HUF 4700HUF 5300HUF 5600HUF 5999HUF 6700HUF 7500HUF 9999HUF 10726HUF

Az árak ÁFA-val számolandók és a Magyar Köztársaságra érvényesek.
6. Vételár
6.1. Az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésben rögzített áruk vételárát a megrendelés elfogadásában (továbbiakban csupán „vételár“) tüntetik fel. Ha a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételár meghaladja a web áruház ajánlatban szereplő azonos áru árát, akkor az eladó az új árról informálja a vásárlót e-mailben,  ez az ajánlat pedig az új adásvételi szerződés megkötésének ajánlatát jelenti, melyet a vevő írásos, elektronikus formában véleményez. Az érvényes új adásvételi szerződés megkötéséhez a vevő informálja az eladót e-mailben vagy írásban az új ár elfogadásáról.
6.2. A vevő köteles megfizetni az eladónak a vételárat, beleértve az áru készpénzben történő szállításának költségeit is, vagy készpénz nélküli átutalással az eladónak azon fizetési információk alapján, melyek a megrendelés visszaigazolásában vagy az  eladó honlapján a visszaigazolás pillanatában megtalálhatóak.
6.3. Abban az esetben, ha a vevő a vételárat készpénz nélküli átutalással fizeti az eladónak, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat az eladó számláján jóváírták.
6.4. Abban az esetben, ha a vevő banki átutalással fizeti meg az eladónak a vételárat, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat az eladó számlájára jóváírták.
6.5. Abban az esetben, ha a vevő a teljes vételárat nem fizeti meg az eladónak, amíg az áru szállítása nem történik meg, és a felek nem vállalják, hogy részletekben fizetik az áru vételárát, az eladó megtagadhatja a vevőnek történő kézbesítést.
6.6. Az áru összeszerelésével és szállításával kapcsolatos költségek nem szerepelnek a vételárban, és az eladónak nem kell ezeket a szolgáltatásokat a vevő rendelkezésére bocsátania.
7. A tulajdonjog megszerzése és az áruk károsodásának veszélye
7.1. Ha megbeszélt helyen zajlik a termék átvétele a tulajdonjog a vevőre száll.
7.2. Az áruk károsodásának veszélye a vevőre akkor ruházódik át, amikor a vevő vagy harmadik személy, akit a vevő a termék átvételére felhatalmazott, átveszi az eladótól vagy megbízottjától a leszállított árut, vagy amikor az eladó lehetővé teszi a vevőnek az áru átvételét de a vevő az árut nem veszi át.
8. Panaszeljárás (felelőség a hibákért, jótállás, reklamáció)
8.1. Az eltávolítandó áruk hibája esetén a vevő jogosult a díjmentesen, időben és megfelelő módon kérni a hiba eltávolítását. Az eladó köteles késedelem nélkül eltávolítani a hibát.

8.2. A vevő a hiba elhárítása helyet követelheti az áru cseréjét is, vagy ha a hiba csak az áruk egyes részeihez kapcsolódik, az alkatrész cseréjé, amennyiben ez az eladó számára nem jelent nem hozzávetőleges költségeket.

8.3. A hiba megszüntetése helyett az eladó hibátlanra cserélheti a terméket minden olyan esetben, mikor ez a vevőnek megfelelő, nem okoz kellemetlenséget.

8.4. Az olyan áruk hibája esetén, amelyeket nem lehet kiküszöbölni, és amely megakadályozza, hogy az árut megfelelően és rendeltetésszerűen használhassák, a vevőnek joga van kicserélni az árut vagy jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra. Ugyanazok a jogok vonatkoznak a vevőre, ha hiba orvosolható, ám ismételten fellépő, így meggátolja a vevőt abban, hogy rendeltetésszerűen és megfelelően használhassa a terméket.

8.5. Nem eltávolítható hibák esetén a vevő jogosult hozzávetőleges kedvezményre a vételárból.

8.6. Az eladó e törvény rendelkezéseinek megfelelően állította össze a vásárló jogait. A Polgárjogi Törvénykönyv 622.§-a (szerződési és reklamációs feltételek 8.1. és 8.3. pontja) és az abból eredő jogok értelmében. A PTK 623.§-a ((szerződési és reklamációs feltételek 8.4.-8.5. pontja) értelmében ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek, így a vevő az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerkedhet teljes szövegükkel és tartalmukkal.

8.7. Az eladó a hatályos szlovák jogszabályoknak megfelelően felelős az áru hibáért, és a vevő köteles a követelést az eladónak vagy kijelölt személynek bejelenteni. A garanciális és jótállási szolgáltatásra kijelölt személyek és szervizpontok tájékoztatása a jótállási kártya hátoldalán találja, valamint az eladó által kijelölt telefonszámon és e-mail címen lehetséges.

8.8. A panaszkezelésre az eladó érvényes panaszkezelési szabályzata vonatkozik, ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.pontja alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek. A vevőt megfelelően tájékoztatták a panasztételi eljárásról, és tájékoztatták az áruk igénybevételének feltételeiről és módjáról, beleértve a követelés igénybevételének részleteit és a garanciális javítások teljesítését a § 18par. 1.§-a ezen üzleti és reklamációs feltételek alapján, amelyek az eladó web áruházának aloldalára kerülnek, így a vevő az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerkedhet teljes szövegükkel és tartalmukkal.

8.9. Ezen reklamációs feltételek azon termékekre vonatkoznak, melyek az eladótól lettek véve internetes üzleten keresztül.
8.10. A vevőnek joga van arra, hogy felelősségre vonja a kereskedőt, gyártót, szállítót vagy eladót ha hibás terméket kap, ha garancia alatt van és ha az eladóval vásároltatta meg.
8.11. Ha az áru hibás, akkor a vevő jogosult az eladónál a követelés benyújtására §18 par.)2) bekezdését azáltal, hogy az árut az eladó által megadott címre szállítja, és az eladónak bemutatja szándékát a 8.1. pont szerinti jog gyakorlására 8.5-re az üzleti és reklamációs feltételekről (a továbbiakban: „követelésről szóló közlemény“), a kitöltött igénylőlap formájában, amely az eladó web áruházának  aloldalára kerül. Az eladó azt ajánlja, hogy az árukat biztosítsák a szállításuk során. Az utánvétes küldemények elutasításra kerülnek. A vevő köteles a követelésről szóló közleményben igazolni, hogy minden szükséges információt megad, különösen a záruk hibájának típusát és mértékét pontosan meghatározva; a vevő jelzi továbbá, hogy kérése a Polgárjogi törvénykönyv 622. És 633 cikkelye alapján érvényesítendő. A vevőnek joga van arra is, hogy az áru gyártója által felhatalmazott személynek jótállási javítására (a továbbiakban csupán „kijelölt személy“) jogosult legyen. A kijelölt személynek listája szerepel a jótállási jegyen, vagy az eladó kérésére a vevőnek elküldik.
8.12. Az eladónak benyújtott reklamáció azon a napon kezdődik, amikor az összes alábbi feltétel teljesül:
a) Bejelentésről szóló értesítés átadása az eladónak,
b) A vevő által vásárolt termék visszaszolgáltatása az eladónak vagy az általa felhatalmazott személynek,
c) Hozzáférési kódok, jelszavak stb. biztosítása  az eladónak, amennyiben ezek az adatok a követelés megfelelő kezeléséhez szükségesek;

8.13. Ha a követelés olyan termék, amelyet objektív módon vagy szilárdan nem lehet az eladónak szállítani, a vevő  8.12. pont ezen üzletéi és reklamációs feltételek a) és c) pontja szerint az eladónak vagy az eladó által kijelölt harmadik személynek minden szükséges segítséget meg kell adnia a bejelentett áruk ellenőrzésének elvégezéséhez. Olyan árukra vonatkozó panasz, amelyek tárgyilagosan nem szállíthatóak el az eladónak, azon a napon kezdődik, amikor az árut az első mondat alapján megvizsgálták. Ha azonban az eladó vagy az általa kijelölt harmadik fél, a vevő által biztosított szükséges együttműködés ellenére, ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelemről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem gondoskodik arról, akkor a reklamációs időszak a kérelem benyújtásával veszi kezdetét.

8.14. Az eladó vagy a kijelölt személy a vásárlónak átvételi elismervényt küld az áru megvásárlására az eladó által választott megfelelő formában, levélben vagy írásbeli formában, amelyben köteles pontosan azonosítani a kifogásolt áruk hibáit, és ismételten tájékoztatja a fogyasztót a 8.1. szakasz szerinti jogairól 8.3. (Polgárjogi Törvénykönyv 622.szakasza) és a 8.4. bekezdésből eredő jogokról 8,5-re (Ptk. 623.§). Ha a panaszt távközléssel igénylik, az eladó köteles haladéktalanul a vevő részére a követelés megerősítését; ha az átvételt nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a berendezés igazolásával kell kiadni; az igénybejelentést nem kell kézbesíteni, ha a vevő más módon bizonyíthatja a követelést.

8.15. A vevő jogosult dönteni arról, hogy jogait, 622.§ és a Polgárjogi Törvénykönyv 623.§-a alkalmazandó, és ugyanakkor köteles haladéktalanul tájékoztatni az eladót határozatáról. A vevő döntése alapján, melyik joga 622.§ és a polgári törvénykönyv 623.§-át az eladó vagy a megjelölt személy köteles alkalmazni a panasz benyújtásának módjára a rendelkezés szerint §2  m) pontját, a bonyolultabb esetekben a panaszkezelési eljárás kezdetétől számított 30 napon belül az áruk állapotának összetett műszaki értékelése szükséges. A panaszkezelés módjának meghatározása után az eladó vagy megbízott személy a panaszt azonnal feldolgozza. Az igény azonban nem lehet hosszabb, mint a követelés napjától számított 30 nap. A panaszkezelés határidejének lejártát követően a fogyasztónak joga van a szerződéstől való elálláshoz, vagy jogosult az árucikkek cseréjére.
8.16. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapban az áru reklamációjával él, akkor az eladó a követelést csupán a szakmai felülvizsgálat szervei, vagy az erre kijelölt és megbízott akrediált személy javaslatára utasíthatja el (továbbiakban csupán „ az áru szakmai felülvizsgálata“) A szakértői megítélés eredményétől függetlenül az eladó nem kötelezheti a vevőt arra , hogy fedezze az áruk szakmai megítélésének költségeit vagy az áruk professzionális értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.
8.17. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötéséről számított 12 hónap elteltével kérte a terméket, és az eladó elutasította, akkor a kárigényt elbíráló személy köteles feltüntetni a reklamáció kiértékelésében a költségeket az árukra, amelyre a vevő szakértői megítélésre küldi az árut. Ha a vevő szakértői megítélésre küldi az árukat az dokumentációjában megjelölt kijelölt személynek, akkor az értékesített szakértői megítélés költségeit, valamint minden egyéb kapcsolódó költségét az eladó a szakértői ítélet eredményétől függetlenül viseli. Ha a vevő szakmai megítélése szerint az eladó felelősségét bizonyítja a hibás termékhiba miatt, akkor újra igénybe veheti a követelést; a jótállási idő nem ér véget a szakértői értékelés során. Az eladó köteles a vevőnek az ismételten benyújtott kérelem napjától  számított 14 napon belül megfizetni az áru szakmai megítélésénél felmerülő valamennyi költséget, valamint az összes kapcsolódó költséget. Az ismételt követelést nem lehet megtagadni.
8.18. A jótállás nem vonatkozik a vevő által a szerződés megkötésékor tudatos vagy a vevő tudomására hozott olyan hibákra, amelyek ismeretében az adásvételi szerződés megkötése történt.
8.19. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az árut más, hibátlan árura cserélje, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel, amennyiben ez a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.

8.20. Az eladó nem felelős az áruk alábbi hibáiért:

a) Ha a vevő a jótállási időszak végéig nem gyakorolta az eladó hibás teljesítésével kapcsolatos jogait,
b) Ha a hibás árukat a vevő mechanikusan károsította meg,
c) Amennyiben a hibát az áruk olyan körülmények között történő felhasználása okozza, amelyek nem felelnek meg természetes, környezeti, nedvességi, kémiai és mechanikai hatásainak,
d) Ha a hibát az áru nem megfelelő kezelése, gondozása vagy elhanyagolása okozza,
e) Ha az áru hibáját az áru túlzott leterhelése vagy felhasználása okozta, vagy az áru szokásos használatának általános elveiben meghatározott feltételekkel ellentétben használta,
f) Ha a hibát az áruk irreverzibilis és/vagy előre nem látható események által okozott kár okozta,
g) Ha az áru hibája véletlenszerű megsemmisüléssel és véletlenszerű romlással jár,
h) ha az áru fagy vagy helytelen foglalkozás által sérült meg. Minden csomagban van egy használati utasítás, főleg az ültetéssel kapcsolatban, ennek garantálnia kéne a termék épségben maradását. Mivel növényi termékről van szó, a vásárló köteles a legrövidebb idő alatt átvenni a csomagot, átvétel után kicsomagolni s bizonyos növényeket megöntözni.
i) Ha a hibát szakszerűtlen beavatkozás okozza, víz, tűz, statikus vagy légköri károsodás vagy bármely más okozta cselekmény,
j) Ha a hibát az áruk jogosulatlan személy általi beavatkozása okozta.

Ha a szállítás nem teljes, vagy olyan egyértelmű hiba esetén, amelyet a vevő a szállítmány ellenőrzésével azonosíthatott volna, amikor az áru kiszállításra került, és amelyet nem jelentett be az eladónak a hatályos Üzleti és reklamációs feltételek 5.8. pontjának értelmében, ezen hibák nem reklamálhatóak csupán abban az esetben, ha a vevő egyértelműen bizonyítani tudja, hogy a szóban forgó sérüléssel az áru már az átvétel pillanatában rendelkezett.

A Fragaria, k.f.t. A megrendelt terméket a Slovak Parcel Service s.r.o. vagy GLS Slovakia spol. s. r. o. Futárszolgálattal küldi és azon cégek üzleti feltételei álltal cselekszik. Ha a vevő a megrendelt terméket az átvételkor nem ellenőrzi az eladó / cég Hydroflow, s. r. o. a Slovak Parcel Service, s. r. o. és GLS Slovakia spol. s. r. o. expressz futárszolgálat üzleti feltételei alapján jár el.
8.21. Az eladó köteles a panaszt feldolgozni és a követelést az alábbi módszerek egyikével lezárni:
a) a javított áruk átadása,
b) az áruk cseréje
c) az áruk vételárának visszaküldése
d) megfelelő árkedvezmény biztosítása az áruk vételárából
e) Írásos felszólítás az eladó által elfogadott teljesítésről,
f) az árukra vonatkozó követelés indokolt elutasítása
8.22. Az eladó köteles a reklamációs eljárás kimeneteléről írásos dokumentumot biztosítani a vevő részére legkésőbb 30 napon belül a reklamációs jog érvényesítését követően postai szolgáltatással vagy futárszolgálat által. Az eladó azonnal értesíti a vásárlót a panasz kimeneteléről, közvetlenül a panasz megszüntetését követően telefonon vagy e-mailben, és az árukkal együtt, valamint e-mailben küldött igazolás formájában kap a reklamációról dokumentumot.
8.23. A jótállás időtartama 24 hónap az áru kézbesítésének napjától számítva, hacsak a jótállási idő nincs másként meghatározva. A táplálék kiegészítőket, élelmiszert és állati takarmányt tartalmazó termékek minimális szavatossága a fogyasztás időpontjától számított két hónapnál hosszabb, rövidebb lejárati idő esetén telefonon vagy e-mailben forduljon az eladóhoz, és a szállítmányt csak a vevő beleegyezésével küldhetik meg.

8.24. A garancia időtartama meghosszabbodik azzal az időponttal, amikor a vevő nem tudta felhasználni az árut, az áru javítás alatt állt.

8.25. Az áru cseréje esetén a vevő kap egy dokumentumot, amely az árutovábbítással kapcsolatos információkat tartalmazza, és minden további igényt az adásvételi szerződés és az igénylő dokumentum alapján kell alkalmazni. Az új termékek cseréje esetén a jótállási időszak az új termékek beérkezésétől számítva veszi kezdetét.

8.26. Javítható hiba esetén a panaszt a vevő 8.15. pont szerinti döntésétől függően nyújthatja be az alábbi feltételek szerint:

a) Az eladó biztosítja a hiba eltávolítását, vagy
b) Az eladó a hibás terméket kicseréli.

8.27. Javítható hiba esetén amennyiben a vevő a 8.15 pont alapján nem határozza meg,milyen módon kéri a hiba eltávolítását, az eladó a hibát mindig javítással tünteti el.

8.28. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet javítani, vagy ismétlődő hiba esetén vagy olyan eltávolítható hibák esetén, amelyek megakadályozzák, hogy az árukat rendeltetésszerűen használják fel, az eladó a vevő döntésétől függően, 8.15. pont értelmében az alábbi módon jár el:

a) Az azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező más, funkcionális árukra történő árucserével, vagy
b) Ha az eladó nem tudja kicserélni az árut egy másikra, akkor a követelést a záruk vételárának megtérítésével egyenlíti ki.
8.29. Ha olyan kár keletkezik, amelyet nem lehet eltüntetni, ismételten előfordul vagy nagy számban fordulnak elő rajta eltüntethető hibák, melyek gátolják azt, hogy a termék hibátlannak minősüljön, s a vevő nem szabja ezeket meg a 8.15 pont alapján, hogy milyen módon legyen a reklamáció feltüntetve, az eladó a terméket más helyesen funkcionáló termékre cseréli ki ugyan olyan vagy jobb technikai paraméterekkel ellátva. 
8.30. A reklamáció csupán ezen Üzleti és reklamációs feltételekben foglaltak 8.14 pontja alapján érvényesíthet.
8.31. Ismétlődő hibának a reklamációs eljárás értelmében az a hiba minősül, mely kétszer egymás után megismétlődik.
8.32. Többszörösen ismétlődő hibának a reklamációs eljárás értelmében az a hiba minősül, mely több mint háromszor egymás után megismétlődik.

8.33. A vevő jogosult a reklamációs joga érvényesítésére ezen Üzleti és reklamációs feltételek 8.1. pontja alapján, azonban olyan ismétlődő hiba esetén, melyben a reklamációt már a múltban egyszer elutasították ismételten elutasításra kerül.

8.34. Ezen Üzleti és reklamációs feltételek 8. Cikkelye nem vonatkozik azon vevőkre, akik a 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak.

8.35. Ha a fogyasztó nem elégedett az eladó panaszának kezelésével, vagy ha úgy gondolja, hogy az eladó megsértette a jogait, a jogorvoslatért kapcsolatba léphet az eladóval. Ha az eladó gyanúsan vagy nem válaszol a kijavítás iránti kérelemre a feladás napjától számított 30 napon belül, a fogyasztónak joga van arra, hogy javaslatot tegyen alternatív megoldásának megnyitására a jogvita 12. §-a szerint. 391/2015 Coll. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról. A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés a Hydroflow k.f. t.eladó alternatív vitarendezéseinek a rendhagyó tárgya(SOI Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava - Ružinov, www.soi.sk). Lehet más jogosult személy is kit a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma bíz meg (a lista a következő oldalon tekinthető meg -  http://www.mhsr.sk.); a fogyasztónak joga van választani, hogy mely alternatív vitarendezési szervezetek foglalkozzanak az üggyel.
A fogyasztó az online vitarendezési platformot használhatja alternatív vitarendezési javaslat benyújtására : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Személyes adatok és azok védelme
9.1 A felek megegyeznek abban, hogy a vevő köteles a megrendelés megfelelő rendezése és kézbesítése érdekében a természetes személy esetében a teljes nevét, állandó lakcímét, postai irányítószámát, telefonszámát és e-mail címét megadni.

9.2. A felek megegyeznek abban, hogy a jogi személyű vevő esetén köteles a megrendelés megfelelő rendezése és kézbesítése érdekében a cégnevét, székhelyét, beleértve a postai irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet, adószámot és közösségi adószámot is megadni.
9.3. Az online áruházban regisztrált vásárló bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a személyes adatokat, és törölheti regisztrációs adatait az e-kereskedelmi webhely „Fiókom“ részében a bejelentkezése után.
9.4. Az üzemeltető ezennel értesíti a vásárlót, hogy a személyes adatok védelméről szóló T.t. 122/2013 sz. törvény 10. § 3) bek. b) pontja szerint, annak későbbi módosításaival összhangban, az eladó mint üzemeltető az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában a vásárló mint érintett személy személyes adatait annak beleegyezése nélkül fogja feldolgozni, mivel a vásárló személyes adatainak feldolgozását az eladó vásárlóval való szerződést megelőző viszonyban valósítja meg, és a vásárló személyes adatainak feldolgozása az adásvételi szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen, amelyben a vásárló mint az egyik szerződő fél lép fel. 
9.5. A vásárló a megfelelő mező bejelölésével a megrendelése elküldése előtt beleegyezését fejezheti ki a személyes adatok védelméről szóló törvény 11. § 1) bekezdése értelmében, hogy az eladó feldolgozza és megőrizze az ő személyes adatait, különösen azokat, amelyek feljebb fel vannak tüntetve és/vagy azokat, amelyek az eladó tevékenységéhez szükségesek az új termékek, kedvezmények és a kínált áru akcióiról szóló tájékoztatás megküldését érintően, és feldolgozza azokat az összes információs rendszerében, amelyek az új termékek, kedvezmények és a kínált áru akcióiról szóló tájékoztatást érintik. A vásárló az eladó számára ezt a beleegyezését a személyes adatok feldolgozása célja eléréséig adja meg, határozott időtartamra. 
9.6. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait a jogerős szlovák jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja.
9.7. Az eladó kijelenti, hogy összhangban a § 6. 2. cikk c) A  ZnOOU személyes adatait kizárólag a jelen kereskedelmi és követelési feltételekben meghatározott célra szerezi be.
9.8. Az Eladó kijelenti, hogy § 6 bek. 2. cikk e) ZnOOU nem gyűjti a személyes adatokat a jelen üzleti és követelési feltételekben meghatározott célokon kívül más célokra, és kizárólag olyan módon biztosítja a személyes adatok feldolgozását és felhasználását, amely megfelel az adatgyűjtés céljának, és hogy nem társítják őket más célokra szerzett személyes adatokhoz.
9.9. A Vevő ezen Eladási Feltételek és Kereskedelmi Szabályzat 9.5. Pontjában foglaltaknak megfelelően adja meg az Eladónak a vevő személyes adatainak feldolgozásának célját. A feldolgozás céljának teljesítése érdekében az eladó azonnal felszámolja a vevő személyes adatait. A vevő bármikor írásban visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást. A beleegyezés 1 hónapon belül lejár, amikor a vevő visszavonja az eladónak a hozzájárulását.
9.10 A megrendelés benyújtását megelőzően a Vevő felkérést kap, hogy erősítse meg a jelölőnégyzetet, mielőtt elküldi a megrendelést, amelyet az eladó elegendő, érthető és félreérthetetlen módon közölt vele:
a) az identifikációs adatokat, melyek az 1.sz. pontban vannak megadva az üzleti és reklamációs feltételekről, 
b) harmadik fél azonosító adatai, amely az a vállalat, amely a megrendelt árut a vevőnek szállítja, hogy ezek az elfogadásban szerepeljenek,
c) a személyes adatok feldolgozásának célja az adásvételi szerződés megkötése az eladó és a vevő között,
d) postai cím, beleértve a irányítószámot, a telefonszámot és az e-mail címet, ha a vevő természetes személy, és a cég székhelye, a székhely címe, beleértve a irányítószámot, a cégazonosítót, a telefonszámot és az e-mail címet feldolgozza, ha a vevő jogi személy,
e) hogy a követelt személyi adatokat a vevő köteles átnyújtani,
9.11. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően dolgozza fel, és olyan módon jár el, amely nem ütközik a ZNOOU-val vagy más általánosan kötelező erejű jogi szabályozással, és nem fogja megkerülni azt. Az eladó kijelenti, hogy az érintett személy hozzájárulása nem érvényesül vagy nem függ attól, hogy a szerződéses kapcsolat, a szolgáltatás, az áruk vagy az eladó által megállapított kötelezettségek megtagadják-e.
9.12. A vevőnek joga van az eladó írásbeli kérelme alapján kérni
a) megerősítést arról, hogy a személyére vonatkozó személyes adatokat fel vannak dolgozva,
b) a személyes adatok feldolgozásának célját,
c) általánosan érthető formában a személyes adatoknak az információs rendszerben történő feldolgozásáról és az EU - n belüli státuszáról.:
i) az eladó azonosító adatait és az eladó képviselőjét, ha kinevezték,
ii) közvetítő azonosító adatokat; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó nem folytat személyes adatokat a ZnOOÚ 8. §-ének megfelelően,
d) általános érthető formában, pontos információ arról a forrásról, amelyből személyes adatait feldolgozásra szerezte,
e) általánosan érthető formában írja le a feldolgozás alatt álló személyes adatait,
f) kiegészítő információk, amelyek a vásárló számára szükségesek a személyes adatok feldolgozásának minden körülménye és feltétele tekintetében, annak érdekében, hogy biztosítsák jogait és a védett érdekek jogait, 
i) az önkéntes vagy a szükséges személyes adatok nyújtásának kötelezettsége; ha az eladó a vevő személyes adatait a ZnOOÚ 11. §-ének megfelelően a vevő beleegyezésével szerezte meg, arról is értesítenie kell a beleegyezés érvényességéről, és ha a vevő köteles az Európai Unió közvetlenül végrehajtható jogi aktusából származó személyes adatokat szolgáltatni, az eladó értesíti a vásárlót az ilyen kötelezettséget meghatározó jogalapról, és tájékoztatja a vásárlót a személyes adatok megtagadásának következményeiről,
ii) a harmadik felekkel kapcsolatos tájékoztatás, ha előrelátható, vagy nyilvánvaló, hogy személyes adatokat adnak nekik,
iii) a kedvezményezettek körét, ha előrelátható, vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatok rendelkezésére állnak,
iv) nyilvánosságra hozatala esetén,
v) harmadik országokban, ha előrelátható vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatok továbbítása ezekben az országokban történik,
g) helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatainak javítása,
h) személyes adatainak felszámolása, ha feldolgozásuk célja megfelel; ha azokat személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumokban dolgozzák fel, kérhetik a visszatérést,
i) a feldolgozás alá eső személyes adatainak megsemmisítése, a ZnOOU vagy a Szlovák Köztársaság egyéb alkalmazandó jogának megsértése.
9.13. A Vevőnek jogában áll ingyenes írásbeli formában az Eladó ellen tiltakozni:
a) személyes adatainak feldolgozása, amelyről feltételezi, hogy közvetlen marketing célból feldolgozásra kerül, beleegyezése nélkül és felszámolásuk kérése céljából,
b) a 10. szakaszban említett személyes adatok felhasználását 3. cikk d) a postai küldemények közvetlen értékesítése céljából, vagy
c) a 10. Szakasz 3. cikk d) - ben említett személyes adatok nyújtása közvetlen marketing céljára.
9.14. A Vevőnek ingyenes írásbeli kérésére a 10. § szerinti esetekben joga van a személyes adatok feldolgozására 3. cikk a ZnÚP a), e), f) vagy g) pontjait indokolt indokok kifejtésével vagy a jogosulatlan beavatkozás igazolásával a jogaihoz és a védett érdekekhez, amik a személyes adatok ilyen feldolgozásával megsérülhetnek vagy esetleg egy adott esetben vannak; kivéve, ha a jogi okok megakadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vevő kifogása indokolt, az eladó köteles blokkolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyeket a vevő a körülmények megengedése nélkül indokolatlan késedelem nélkül megtagadott.
9.15. Abban az esetben, ha a határozatot kizárólag a határozat alapjául szolgáló tagállam által hozott határozat alapján bocsátják ki, az azonban nem okozhat kárt a fogyasztó érdekeinek, személyes adatainak feldolgozását. A vevőnek joga van arra, hogy az eladótól az automatizált feldolgozási módtól eltérő módszerrel megkövetelje a kibocsátott határozat felülvizsgálatát, és az eladó köteles megfelelni a vevő kérésének, oly módon, hogy a döntéshozó; a felülvizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről az eladó tájékoztatja a Vevőt a 6. bekezdésben említett határidőn belül. 9.18. ezen feltételeknek megfelelően. A vevőnek ez a joga csak akkor áll fenn, ha ezt a vásárló jogos érdekeit szabályozó külön jogszabály írja elő, vagy ha az eladó a szerződéskötés előtti kapcsolatok vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása során döntést hozott a vevő igényének kielégítésére, vagy ha az eladó a szerződés más ésszerű intézkedéseket tett a vevő jogos érdekeinek védelmére.
9.16. Ha a vevő írásban gyakorolja a jogát, és a kérelme tartalma azt jelzi, hogy jogait gyakorolja, a kérelmet e törvény szerint benyújtottnak kell tekinteni; az elektronikus levélben vagy faxon benyújtott kérelmet a vevő írásban, legkésőbb a küldés napját követő három napon belül kézbesíti.
9.17. Ha a vevő gyanítja, hogy személyes adatai jogtalanul feldolgozásra kerülnek, a személyes adatok védelmével kapcsolatban értesítést küldhet a Hivatalnak. Ha a vevő nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait a törvényes képviselő gyakorolhatja.
9.18. Az Eladó köteles írásban megadni a Vevő kérését e cikk értelmében. Ezeknek az üzleti és követelési feltételek megfelelnek a vevő követelményeinek a ZnOOU-nál, és írásban értesítik azt a kérelem vagy kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül.
9.19. A vevő jogainak korlátozása a 28. szakasz alapján az eladó haladéktalanul írásban értesíti az érintettet és a Hivatalt.
9.20. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót arról, hogy a 15. §. 1 pont. e) a ZnOOU 3. és 4. szakasza a vevő személyes adatainak feldolgozására, feltételezve, hogy a vásárló személyes adatait a következő harmadik felek rendelkezésére bocsátják, és azokat hozzáférhetővé teszik; kedvezményezettek:
Slovak Parcel Service k.f.t. , székhelye: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 , IČO: 31 329 217, regisztrálva van a kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, Bratislava I, szekció Sro, Insert no. 3215 / B
General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
Regisztrált a Banská Bystrica kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: Sro, helyezve č 9084/S
9.21. Az eladó e-kereskedelmi információs rendszereit a. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről. Identifikációs szám: 1410144.
10. Visszalépés az adásvételi szerződéstől
10.1. Ha az eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződés alapján fennáló kötelezetségeit az árukészlet végessége miatt, vagy ha az adásvételi szerződésben meghatározott áruk gyártója, beszállítója vagy szállítója megszakította a gyártást, vagy olyan lényeges változtatásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné tették az eladónak az adásvételi szerződés szerinti kötelezetségeinek teljesítését, vagy ha az áru megszerzésére irányuló minden ésszerű erőfeszítés megtétele ellenére nem tudja az árucikket az üzletkötési feltételekben vagy a megrendelésben meghatározott határidőn belül átadni az ügyfélnek, az eladó köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt ugyanakkor köteles a vevőnek megoldást kínálni, vagy a vevő számára biztosítani az adásvételi szerződéstől való elállást (megrendelés törlése). Abban az esetben, ha a vevő a jelen Szerződésben foglalt okokból visszalép a szerződéstől, az eladó köteles a vevőnek a vevő által megadott számlára 14 napon belül visszautalni a már kifizetett összeget.

10.2. A vevő jogosult arra, hogy elálljon az adásvételi szerződéstől indokolás nélkül a  102/2014/Z.z. 
a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló törvény 7 §  értelmében az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy a szolgáltatási szerződés megkötésének napjától vagy a nem fizikai adathordozón elektronikus tartalom biztosítására vonatkozó szerződéstől, ha az eladó kellő időben és megfelelően a fogyasztók védelméről szóló törvény 3.§-a értelmében. 
Az esetben, ha a termék teljes csomagolással együtt, nincs rajta kár s nem mutatja a használat jeleit, az eladó az áru visszaküldésének napjától számított 30 napig meghosszabbítja a fent említett 14 napos határidőt.
10.3. A vevőnek ezen a határidőn belül jogában áll kipróbálni az árut, akárcsak klasszikus boltban való vásárlás esetén, hogy felmérje ezek jellemzőit, funkcionalitását a szükséges mértékben. 
10.4. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél átveszi a megrendelt áru minden részét vagy amikor a:

a) A vevő által egy megrendelésben rendelt árukat külön-külön szállítják, az utolsó termékmegérkezésének időpontjában,

b) Több darabból álló áruk  szállítása esetén az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételének dátumától,

c) Az árukat ismételten a megadott időtartamig szállítják, az első szállított áru kézhezvételétől számítva

10.5. A vevő visszavonhatja az adásvételi szerződést, azaz az áru megvásárlását az elállási időszak kezdete előtt.

10.6. A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban benyújtani olyan módon, amely nem vonja kétségbe, hogy a szerződést visszavonták, vagy más tartós adathordozón történő nyilvántartásba vétel vagy a mellékelt nyomtatvány felhasználásával ezen üzleti és reklamációs feltételek értelmében. Az elállási időszak akkor tekinthető érvényesnek, ha a visszavonásról szóló értesítést legkésőbb a szerződés által meghatározott időszak utolsó napján elküldték az eladónak a Fogyasztóvédelmi törvény a távértékesítésben.§ 7 és 1.§-a értelmében.

10.7. Az adásvételi szerződésnek a fenti előző pont szerint történő visszavonása és a követelés feltételeinek tartalmazniuk kell az elállási formanyomtatványt üzleti és reklamációs feltételek 1 cikkelye alapján, különösen a vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos megnevezését, ahogyan az eladó megtéríti a már jóváhagyott tranzakciót, különösen a vevő számlaszámát és/vagy bankja nevét is.

10.8. Ha a vevő visszalép az adásvételi szerződéstől, a vevő által visszavont adásvételi szerződéssel kapcsolatos további szerződések automatikusan törlésre kerülnek. A vevőtől a mellékelt szerződéstől való elálláshoz kapcsolódó költségeket és egyéb pótdíjakat nem igényelhetnek a §9 par. 3 pont. §10 par. A távértékesítéssel és a szolgáltatási díjakkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi törvény (3) és (5) bekezdése értelmében, ahol a szolgáltatást teljes egészében nyújtják.

10.9. A vevő köteles visszaküldeni az árut az üzemeltető címére vagy az eladónak, vagy az eladó által felhatalmazott személynek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás időpontjától számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó azt javasolta, hogy az árukat személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül juttassa vissza. A jelen pont első mondatának és az igénypont feltételeinek megfelelő határidőt úgy kell tekinteni, hogy az átadásra került, legkésőbb az időszak utolsó napján.
10.10. A vevő köteles az árut az Eladó részére teljes egészében visszaküldeni, beleértve a teljes dokumentációt, sértetlenül, lehetőség szerint eredeti csomagolásban s a termék nem mutathatja használat jeleit sem.

10.11. Ajánlatos biztosítani az árut. Az utánvétes és térítvénnyel ellátott csomagok nem kerülnek átvételre.. Az eladó a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolatlan késedelem nélkül visszautalja a vevőnek a vételárat. Az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek az összeget  az áru átvétele előtt, vagy addig, amíg a vevő visszaküldi az árut, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy az árukat személyesen vagy egy erre jogosult személyen keresztül juttassák vissza.

10.12. A vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó beleegyezett abba, hogy maga viselje ezen költségeket, vagy ha nem teljesítette a . a távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 3.§ 1. Pontját.

10.13. A vevő csak azon áruk kezeléséből eredő értékcsökkenéséért felelős, amely az áruk jellemzőinek és funkcionalitásának megismeréséhez szükséges kezelésen túl van. A fogyasztó nem felelős az árucsökkentett értékéjért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztó azon jogával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget, a 3.1 pontjának h) betűje alapján a fogyasztók védelméről szóló távértékesítési törvény értelmében.

10.14. Az eladó köteles a vevőnek a vételárat hasonlóan visszaküldeni, mint ahogy azt a vevő fizette, hacsak a vevő egyéb díjak megfizetése nélküli más visszatérítési módot nem vállal.

10.15. Abban az esetben, ha a vevő visszavonja a szerződést, és az eladónak megsérült vagy hiányos az áruja, akkor a vevő vállalja, hogy az eladónak megtéríti:

a) Azt az érték, amellyel az áru értékét csökkentették a Polgárjogi Törvénykönyv 457.cikkelye alapján
b) Azt a költséget, mely az eladónak az áruk javításakor és eredeti állapotába történő visszaállításával keletkezett, a jótállási szolgáltatási árlistának megfelelően kiszámítva. A vevő köteles megfizetni az eladónak a kártérítést az áru vételárának és a visszaszolgáltatott áru értékének különbözetében ezen üzleti és reklamációs feltételek értelmében.

10.16. Összhangban a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi törvény 6.-7.§ értelmében a vevő nem vonhatja vissza azt a szerződést, amelyre a következők vonatkoznak:

•    A fogyasztók egyedi,  különleges követelményeivel összhangban gyártott árut vásárlása, méretre készített vagy személyre szabott áruk esetében
•    Olyan védőcsomagolásban lévő áru értékesítése, amely nem alkalmas egészségügyi vagy higiéniai okokból való visszatérésre, és amelynek védőcsomagolása a szállítás után megsérült,
•    A védőcsomagban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hangoskönyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,
•    A fizikai szállítótól eltérő elektronikus tartalom biztosítása, amennyiben a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy  a beleegyezését kifejezetten felmentette,hogy elveszítse a megállapodásból való kilépéshez való jogot.
•    olyan termékek értékesítése, amelyeket a szerződés megkötését követő időben összeszereltek vagy használtak, és az áru átvételét az eladótól a vevőhöz oly módon, hogy az újbóli belépése
•    • az eladó kezdeti állapota nem lehetséges anélkül, hogy nagyobb erőfeszítés és megnövekedett költségek merülnének fel, összeszerelt vagy összeszerelt bútorok és hasonlók.
10.17. Az Art Ezen Üzleti és reklamációs feltételek 10. Cikkelye nem vonatkozik azon vevőkre, akik a 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak.
11. Záró rendelkezések
11.1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést írásban kötik meg, annak bármilyen módosítását írásban kell megtenni.

11.2. A felek megállapodnak abban, hogy a köztük lévő kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.

11.3. Az ilyen üzleti és reklamációs feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a polgárjogi törvénykönyv a törvény, 22/2004 az elektronikus kereskedelemről és további módosításokról és a. 128/2002 a fogyasztóvédelmi ügyek belső piacának állami ellenőrzéséről és és további módosításokról a 284/2002 a későbbiekben módosított és a sz. 102/2014 a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről törvények szabályozzák.
11.4. Ezek az üzleti és követelési feltételek hatályba lépnek a vásárló ellen egy vételi szerződés megkötésével.
11.5. A vevő a megrendelés előtt föl les kérve arra, aby hogy a kijelült részt kipipázza, ezálltal tudatva hogy elolvasta és megértette teljes értelmét az üzleti és reklámfeltételeknek.

1. Melléklet

Visszavonási formanyomtatván

2. Melléklet

A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOG

3.Melléklet

Panaszbejelentés

berakodás...

Termékek szűrése