Gyümölcs és díszfák internetes eladása

Reklamációs panasz

Reklamációs panasz
9. Panaszkezelési eljárás (hibákra vonatkozó felelősség, garancia, panaszok)

9.1. Az eladó nem vállal felelősséget az áru nem kézbesítéséért, ha a megrendelő rossz szállítási címet, telefonszámot adott meg, vagy az áru tervezett kézbesítésének időpontjában nem tartózkodott azon a címen, ahol a kézbesítést kérte.

9.2. A vevőnek joga van a követelés benyújtására, ha a szállítás tartalma, minősége, ára és teljessége nem felel meg a megrendelésnek. A panaszokat a Polgári Törvénykönyvnek megfelelően kezelik.

9.3. A növények a szállítást megelőzően rendszeres és szigorú ellenőrzés alá kerülnek, ami biztosítja, hogy a vevők életképes növényeket kapjanak a lehető legjobb minőségben. Mindegyik szállítmányban megkapja egyidejűleg a telepítési utasításokat, amelyeknek jelentősen hozzá kell járulniuk a növények jólétéhez és a kívánt előnyökhöz. Az eladó nem vállal felelősséget a fagy vagy a nem megfelelő gondozás által okozott károkért.

9.4. A növényi termékek tekintetében a vevő köteles a szállítmány kézhezvételénél a lehető leghamarabb a növényt kicsomagolni s megöntözni közvetlenül a szállítmány megnyitása után. Ha a szállított növények nem felelnek meg, a vevőnek a lehető leghamarabb kapcsolatba kell lépnie az eladóval e-mailben az obchod@fragaria.sk címen vagy a 0948 947 487 telefonszámon. A szállítás során bekövetkezett esetleges károsodást az áruk átvételét követően azonnal be kell jelenteni. A későbbi ilyen jellegű követelések csak akkor kerülnek elismerésre, ha a vevő bizonyítja, hogy a kifogásolt hibák a kézhezvétel időpontjában merültek fel.

9.5. Az internetes áruház oldalán lévő képek illusztrációs jellegűek.  A képeken az optimális tenyésztési körülmények között termesztett felnőtt növények láthatóak ( elegendő öntözés, fény, szubsztrát, éghajlati feltételek...) Az egyes termékek esetében jelentett értékesítési méret kissé változhat a termesztési időszak és a növényi termesztési igény függvényében (pl. Tavaszi vágás).

9.6. A panaszokat haladéktalanul a követelésről szóló jelentés és a követelés indokainak kézhezvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül kell kezelni a törvényvonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A panasz értékeléséhez szükséges, hogy az igényelt áruk fotóit az obchod@fragaria.sk címre küldje el. Ha a fényképek szerint nem lehet egyértelműen azonosítani a halálozás okát vagy az áru károsodását, és alaposabb elemzés tárgyát képezi, az eladó megkövetelheti, hogy az árut küldjék a következő címre: Hydroflow, s.r.o., Hlinská 12, Zsolna, 01001. A Vevő köteles megtartani az igényelt árukat a panasztételi eljárás végéig.

9.7. Ha az áru hibája eltávolítható, a vevőnek joga van a díjmentes, időben és megfelelő módon történő eltávolításra. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani a hibát.

9.8. A vevő a termék eltávolítása helyett kérheti az áruk cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru részeihez, az alkatrész cseréjéhez és az eladóhoz kapcsolódik, amely nem jár aránytalan költségekkel az áru árával vagy a hiba súlyosságával szemben.

9.9. Az eladó mindig helyettesítheti a hibás árukat a hiba megszüntetése helyett, ha a vevő nem okoz komoly nehézségeket.

9.10. Az olyan áru hibája esetén, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza, hogy az árut használják megfelelő módon, a vevőnek joga van az áru cseréjére, vagy jogában áll visszavonni a vásárlási szerződéstől. Ugyanazok a jogok érvényesek a vevőre, ha eltávolítható hibák vannak, vagy ha a vevő nem tudja megfelelően javítani a hibákat a javítások vagy a nagyobb számú hiba miatt.

9.11. Egyéb nem hibás hibák esetén a vevő jogosult az áruk megfelelő árengedményére.

9.12. Az eladó utasította a vásárlót az e törvény rendelkezéseinek megfelelő jogairól. A Polgári Törvénykönyv 622. §-a (e kereskedelmi és panaszszabályok 9.7–9.10. Pontja) és az abból eredő jogok. A Polgári Törvénykönyv 623. §-a (e Kereskedelmi és Panaszszabályok 9.11–9.12. Pontja), ha ezeket az üzleti és követelési feltételeket az eladó vonatkozó e-shop-aloldalára helyezi, és a vevőnek lehetősége volt arra, hogy a megrendelést megelőzően elolvassa.

9.13. Az eladó felelős az áru hibáiról az érvényes szlovák szabályozásnak megfelelően, és a vevő köteles a reklamációs igényt az eladónál vagy a kijelölt személynél követelni.

9.14. A panaszkezelésre az eladó érvényes panaszpolitikája vonatkozik, Ezen üzleti és panaszfeltételek 9. pontja. A Vevőt megfelelően tájékoztatták a panaszkezelési eljárásról, és tájékoztatták az áruk követelésének feltételeiről és módjáról, ideértve azt is, hogy az igényt milyen módon lehet alkalmazni, valamint a jótállási javítások elvégzését. 18. §. 1. sz. 250/2007 Z. ki. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról 372/1990 Coll. (a továbbiakban: "törvény") a vásárlási szerződés megkötése előtti időpontban, az ilyen üzleti és igényfeltételek feltüntetésével az eladó e-shop aloldalán, és a vevőnek lehetősége volt olvasni őket a megrendelés elküldése előtt.

9.15. A panaszszabályok azokra az árukra vonatkoznak, amelyeket a vevő az eladótól az e-kereskedelmi webhelyen www.fragaria.sk elektronikus üzlet formájában vásárol..

9.16. A vevő jogosult arra, hogy az áru hibájáért felelősséget vállaljon a gyártó csak olyan áruk esetén, amelyeknél a gyártó, a szállító vagy az eladó felelős, a garancia hatálya alá tartozik, és amelyet az eladó vásárolt.

9.17. Ha az áru hibás, a vevőnek joga van az eladó telephelyén igényt benyújtani 18. §. Törvény 2. §-a alapján  az áru szállítása az eladó telephelyére, és az eladónak a 9.7. Pont szerinti jogának érvényesítésére vonatkozó megnyilvánulására 9,11-ig. ezeknek az üzleti és panaszfeltételeknek (a továbbiakban: "Értesítés bejelentése"), pl. kitöltött igénylőlap formájában. Az eladó azt ajánlja, hogy az áruk be legyenek biztosítva. A szállítmányok nem szállíthatók az eladónak. A Vevő köteles arra, hogy az igénylési közleményben őszintén adjon meg minden szükséges információt, különösen annak érdekében, hogy pontosan meghatározza az áru hibájának típusát és mértékét; a vevőnek jeleznie kell továbbá, hogy melyik joga van A Polgári Törvénykönyv 622. és 633. cikke alkalmazandó.

9.18. Az eladónak szállítandó árukkal kapcsolatos panasz azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

A reklamációs igénylés értesítésének kézbesítése az Eladónak az áruk fényképeivel a Trade@fragaria.sk címre,

a kért áruk szállítása a vevőtől az eladó címére: Hlinská 12, Zsolna, 01001, ha a növény jellege lehetővé teszi.

9.19. Az eladó vagy a kijelölt személy tudatja a vevőt, hogy az árut az eladó által választott megfelelő formában igényelje, e-mailben vagy írásos formában, amelyben pontosan meg kell állapítania a kifogásolt áruk hibáit, és ismét tájékoztatja a fogyasztót a 9.7. 9,9-ig. ezen üzleti és követelési feltételek (a Ptk. 622. §) és a 9.10. 9,11-ig. ezeknek az üzleti és követelési feltételeknek a (polgári törvénykönyv 623. §).

9.20. Ha a panaszt hosszú távú kommunikáció útján kérik, az eladó köteles haladéktalanul átadni a vevőnek a követelés megerősítését; ha az átvételi elismervényt nem lehet azonnal átadni, azt haladéktalanul be kell szállítani, de legkésőbb a reklamáció bizonyítékával; a követelés visszaigazolása nem szükséges, ha a vevő más módon tudja bizonyítani a követelést.

9.21. A vevő jogosult dönteni, hogy melyik joga  622. § és ust. A Polgári Törvénykönyv 623. §-a vonatkozik, és ugyanakkor köteles az eladót haladéktalanul tájékoztatni döntéséről. A vevő döntése alapján, melyik joga a 622. § és ust. A Polgári Törvénykönyv 623. §-a szerint az eladó vagy a kijelölt személy köteles meghatározni a panasz benyújtásának módját. § 2 számú m) a törvény haladéktalanul, bonyolultabb esetekben, a panaszkezelési eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetben, legkésőbb a panasztételi eljárás kezdetétől számított 30 napon belül. Miután meghatározták a panasz kezelésének módját, az eladó vagy a személy azonnal kezelni fogja a panaszt, indokolt esetekben a panasz később visszaszerezhető. A követelés azonban nem haladhatja meg a követelés napjától számított 30 napot. A panaszkezelés határidejének lejárta után a fogyasztónak joga van lemondani a szerződéstől, vagy joga van új áruk cseréjére.

9.22. Ha a vevő a szerződés megkötésétől számított első 12 hónapban igényli az árut, az eladó a követelést elidegenítheti, ha csak a meghatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy által kiadott szakértői vélemény vagy vélemény alapján, vagy a kijelölt személy véleménye alapján utasítja el. A szakértői megítélés eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti meg a vevőtől, hogy fedezze az áruk szakmai megítélésének költségeit vagy az áruk szakmai értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.

9.23. Ha a vevő a vásárlási szerződés megkötésétől számított 12 hónap elteltével követelte a terméket, és az eladó elutasította azt, a panaszt javító személy köteles a követelést igazoló dokumentációban feltüntetni, akinek a vevő elküldheti az árut szakértői megítélésre. Ha a vevő szakértői megítélés céljából elküldi az árut a kárrendszer dokumentációjában megjelölt kijelölt személynek, az áru szakértői megítélésének költségeit, valamint az egyéb kapcsolódó költségeket az eladó viseli, a szakértői megítélés eredményétől függetlenül. Ha a vevő szakmai megítéléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibás termékhiba miatt, akkor újból kérelmezheti a követelést; a jótállási idő nem jár le a szakértői értékelés teljesítése során. Az eladó köteles megfizetni a vevőnek az újbóli benyújtás napjától számított 14 napon belül az áruk szakmai értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint a kapcsolódó kiadásokat költségesen. A visszanyert reklamációs követelést nem lehet tagadni.

9.24. A Vevő nem jogosult arra, hogy a szerződés megkötésekor az eladó által tudomására jutott hibákért felelősséget vállaljon, vagy a vásárlási szerződés megkötésének körülményeit figyelembe véve tudjon róluk.

9.25. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás termékeket más, azonos vagy jobb tulajdonságokkal rendelkező árukkal helyettesítse, kivéve, ha a vevőnek nehézségeket okoz.

9.26. Az eladó nem felelős az áru hibáért:

egyértelmű meghibásodás esetén, amelyet a vevő az áru szállítása során a szállítmány ellenőrzésével azonosíthatott volna, és amelyet az 5.8. pont szerint nem értesített az eladónak. Ezeknek a panaszoknak és kereskedelmi feltételeknek,

ha a vevő a jótállási időszak végéig nem gyakorolta a hibás árukra vonatkozó felelősségére vonatkozó jogát,
ha a hiba a vevő által okozott áruk mechanikai sérülése,

ha a hibát az áruk olyan körülmények között történő felhasználása okozza, amelyek nem felelnek meg az áruk intenzitásának, nedvességének, kémiai és mechanikai hatásainak az áruk természetes környezetéhez,

ha a hiba az áru gondozásának helytelen kezeléséből, szervizeléséből vagy gondatlanságából ered,

ha az áru hibája az áru túlterheléséből vagy a dokumentációban feltüntetett feltételekkel ellentétes használatból vagy az áruk szokásos használatának általános elveiből ered.,

ha a hibát az áru károsodása okozta visszafordíthatatlan és / vagy előre nem látható eseményekkel,

ha a hibát véletlen megsemmisítés és véletlen károsodás okozta,

ha a hibát szakszerűtlen interferencia, víz, tűz, statikus sérülés okozza

vagy légköri villamos energiával vagy más nagy erejű energiával,

ha a hibát az áru jogosulatlan személynek való beavatkozása okozza.

9.27. Az eladó köteles véghezvinni a követelést, és az alábbi módon kell megszüntetnie a követelést:

Termék cseréjével,

A termék vételárának visszaszolgáltatásával,

Az átlagos árengedmény kifizetésével,

A reklamációs követelés visszavonásának megmagyarázásával.

9.28. Az eladónak legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül, a postai vagy futárszolgálati szolgáltatón keresztül, írásban be kell állítania az igénylési berendezés és a követelés berendezésének meghatározási módját. Az eladó azonnal értesíti a vásárlót a panasz kimeneteléről, közvetlenül a panasz megszüntetését követően telefonon vagy e-mailben, és az árukkal együtt, e-mailben a berendezésre vonatkozó igazolás kézhezvételéről.

9.29. A jótállási idő 24 hónap az áru kézbesítésének napjától számítva, kivéve, ha egyéb különleges esetekre van meghatározva a jótállási idő.

A garancia nem vonatkozik a növényi termékek hibás viselkedése és gondozása miatt bekövetkező elpusztulásra, (nem megfelelő ültetés, nem megfelelő vélemény, nem megfelelő ültetés, nem megfelelő talaj, előtermékenyítés, az ültetés során nem szükséges a gyümölcsfák kivágása), valamint a kiszámíthatatlan természeti jelenségek által okozott hibák (hailstorming , árvíz, fagy, hosszú távú aszály).

9.30. Az áruk cseréje esetén a vevő megkapja az áruk cseréjére vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumot, és minden további követelést a vásárlási szerződés és a követelési dokumentum alapján kell alkalmazni. Új áruk cseréje esetén a jótállási idő az új áruk beérkezésétől kezdődik, de csak az új áruk esetében..

9.31. A cserélhető hiba tekintetében a  9.32. a) pont alapján az eladó gondoskodik a hiba megszüntetéséről, vagy (b) a hibás áru eladójától.

9.33. A cserélhető hiba tekintetében ha a vevő nem határozza meg azonnal a 9.21. pont szerint ezen követelések és üzleti feltételek tekintetében, a panasz felszerelésének módját, az eladó eltünteti a panaszt a hiba megszüntetésével.

9.34. Amennyiben a hiba nem orvosolható, az eladó a 9.14. a) más funkcionális árukra vonatkozó azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel történő áruk cseréjével, vagy b) ha az eladó nem tudja kicserélni az árut egy másik részére, akkor az árut a vételárának visszajuttatásával visszafizeti.

9.35. Ha van olyan hiba, amelyet nem lehet megszüntetni, és a Vevő nem határozza meg azonnal a 9.21. e panaszok és üzleti feltételek szerint, az eladó a követelést az áruk helyettesítésére szolgáló más funkcionális, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árukra helyettesítheti.

9.36. A reklamáció elvégzése csak az olyan hibákra érvényes melyek meg vannak szabva a 9.21. pontok alapján.

9.37. A reklamáció igénylése céljából több mint három különböző eltávolítható hiba előfordulása többszörösnek tekinthető.

9.38. A Vevő jogosultságát a hibakövetelmény igénybevételére s jogosultságának gyakorlása után az eladó kérheti, hogy távolítsa el az áru hibáját a 9.7. ezen követelések és kereskedelmi feltételek tekintetében, és a követelés kimenetelétől függetlenül már nem jogosult többször követelni ugyanazon egyedi hiba (nem ugyanaz a hiba) miatt.

9.39 A panaszbejelentés csak a követelésekről szóló közleményben és a termékfelismerés kézhezvételében felsorolt hibákra terjed ki.

9.40. A panasz- és üzleti feltételek 9. pontja nem vonatkozik kifejezetten azokra a jogalanyokra, amelyek a törvény által nem felelnek meg a fogyasztói definíciónak § 2 .

berakodás...